dr inż. Jakub Gawron

Dyscypliny KBN: Nauki Leśne
Specjalności: Drzewnictwo
Stopień naukowy: dr inż.

Zainteresowania naukowe:
Modyfikacja drewna i materiałów drewnopochodnych, materiały kompozytowe i ich właściwości, polimery naturalne, biopaliwa trzeciej generacji, nieniszczące metody badania wytrzymałości materiałów, FT-IR, GCMS, HPLC.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Organizacji i Inzynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |